ראש השנה הוא התחלה חדשה, אבל התחלה תלויה במה שקדם לה, הכנה הנכונה שעשינו על מנת להפיק לקחים ולהשתפר בהמשך. אם נעשה חשבון רוחני יתגלה בפנינו הטבע האגואיסטי שלנו שדואג לעצמו, ומוכן לעשות הכל לתועלתו האישית גם אם זה על חשבון הסובבים אותו. היחסים האלה משתקפים בכל מערכת קשרים שבה אנחנו נמצאים, והיא עומדת בניגוד לחוק הטבע הכללי "ואהבת לרעך כמוך – הכלל הגדול בתורה". דווקא למימוש הכלל הזה עלינו להתקדם על מנת שהחיים שלנו יהיו טובים באמת.  

וראש השנה זו בדיוק התקופה המתאימה ביותר לעשות חשבון נפש, איך אנחנו מתייחסים לסובבים אותנו, ולגלות שאין לנו אפשרות לשנות את הטבע האגואיסטי שלנו בכוחות עצמנו, אלא על ידי פנייה לבורא, לבקש ממנו שיעשה את השינוי עבורנו.

ואם אנחנו באמת דנים את עצמנו וחושפים את הרע שעלינו לתקן בעצמנו, ומוכנים לגשת בצורה רצינית לשינוי שעלינו לבצע בתוכנו, אז יש סיכוי שנרגיש מהי התחלה חדשה, מהו ראש שהנה האמיתי על פי הקבלה. זאת אומרת, לאחר שבדקנו את עצמנו, ביררנו מה עלינו לתקן, ביררנו מה השורש של כל הבעיות שלנו, ואנחנו פונים לכוח עליון לבקש שיתן לנו את הכוח לתקן, בכך אנחנו מבססים את התוכנית לשנה הבאה, לשינוי הבא.